Revize

Revize EZSRevize EZS

Provádíme revize systémů elektronického zabezpečení (EZS) a kamerových systémů (CCTV) dle ČSN EN 50131, ČSN CLC/TS 50131-7. Díky tomu dokážeme předcházet nefunkčnosti systémů v případech, kdy je nezbytná jejich správná činnost (narušení objektu pachatelem, požár, zaplavení, pořízení záznamu z kamerového systému apod.).

V případě pojistné události mohou pojišťovny uznat elektronický systém jako funkční pouze s platnou revizí. Neprovedení revize tudíž může vést ke krácené pojistného plnění nebo případným postihům provozovatele za zanedbání preventivní ochrany majetku a osob.

Revize je prováděna výhradně odborně vyškolenými pracovníky, kteří jsou vybaveni profesionální měřící a diagnostickou technikou. Obsahuje kontrolu elektrického přívodu, stav záložních akumulátorů, kontrolu veškerých ovládacích prvků, detektorů, sirén atd. Veškeré komponenty jsou podrobeny kontrole, vyčištěny, popř. opraveny či vyměněny. O výsledcích revize vystavíme vždy zprávu o provedení revize elektrického zařízení. Tato obsahuje naměřené hodnoty, posouzení technického stavu systému, doporučení pro další provoz a stanovuje termín příští periodické kontroly.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.